Missie

Job Lanceer draagt bij aan een veilige samenleving door begeleiding van jongeren en jong volwassenen die niet in staat zijn, om welke reden dan ook, zelf de verantwoording te nemen voor het vormgeven en onderhouden van hun eigen leven. Dit doet Job Lanceer door te streven naar optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen waarbij Job Lanceer als hoofdloket fungeert. Door een brug te slaan tussen de jongeren en de samenleving wil Job Lanceer iedere stap in het rehablitatie/re-ingtegratie proces zo passend mogelijk vormgeven zodat de kans op slagen zo groot mogelijk is.

 

Visie

Jongeren zijn de maatschappij van morgen en de opvoeders van overmorgen. Investeren in vastgelopen jongeren is dan ook primaire noodzaak om negatieve ontwikkelingen in de samenleving proactief en adequaat aan te pakken. Stichting Job Lanceer biedt jongeren de mogelijkheid om door middel van intensieve begeleiding op eigen benen te leren staan. De nadruk ligt hierbij op herstelondersteunende zorg. Stichting Job Lanceer beoogt een humane, respectvolle en verantwoorde kwaliteit van zorg te bieden om de jongeren zo goed mogelijk te integreren in de maatschappij.