Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk: Het zorgaanbod van de stichting Job Lanceer is gericht op jongeren en jong-volwassenen.De zorg bestaat uit

  • Begeleiding individueel, waarbij alle levensgebieden in één zorgcluster begeleid en of gemonitord wordt. Dat houdt onder meer in psychische/mentale zorgen, financieel vastgelopen, maatschappelijk ontwricht of ontheemd.
  • Begeleiding Groep/dagbesteding - Begeleiding Individueel - Woonbegeleiding

Deze zorgmodellen zijn gevat in een maatschappelijk kader, geïntegreerd in de maatschappij, extramuraal. Een maatschappelijk totaalpakket geplaatst in de wijk. Job Lanceer kent samenwerkingsrelaties met Prio Bewind, Wettbewint, Kairos, GGD, OGH. Het traject kan bestaan uit o.a. psychotherapie, steunende gesprekken, door middel van het inzetten van
methodische (multidisciplinaire) deskundigheid met als doel streven naar herstel/genezing of indien dat niet mogelijk is gegeven de beperking zoveel mogelijk autonoom functioneren te bevorderen. Daar waar mogelijk is worden de naasten betrokken bij de behandeling, die individueel of in groepsverband kan worden aangeboden.

Download Kwaltiteitsstatuut GGZ instelling Joblanceer V2016