Filosofie en werkwijze

Omdat 'we' zelf op omslachtige en moeilijke manier de 'weg' hebben gevonden, is het heel fijn en dankbaar werk om (jonge) mensen een flinke 'short-cut' te wijzen. Het was bijvoorbeeld een feest om een contactarme hoogbegaafde PDD-NOS'ser uit te zien groeien tot een multifunctionele zelfstandig ondernemer. Of een ontspoorde jongeman met ontwikkelingsachterstand om te vormen tot iemand die uit zichzelf normen en waarden weet te handhaven en zo aan zijn toekomst te werken in plaats van uit handen van de 'Sterke Arm' te blijven. Een narcistische 'einzelgänger' geeft tien jaar later zélf 'richting' aan anderen. De meeste oud-cliënten komen nog af en toe even 'bijtanken' bij het oude nest. Als 16-jarige komen ze 'ruw' binnen, zo kun je ze tien jaar later helpen bij vragen over relaties, huis kopen en carrière. Sommigen wérken er nu...

Match?

Bij de intake informeren we naar aspiraties, maar ook beperkingen. Dan kan vastgesteld worden of Job Lanceer een begaanbare en/of geschikte weg is. Naast 'technische' mogelijkheden moet er ook een 'klik' zijn; de aspirant-cliënt moet wíllen. Hoe goed alle bedoelingen ook kunnen zijn; zonder wil kom je nergens. In deze fase hoef je het nog niet te kúnnen, het gaat om de houding. Uitgangspunt hierbij is een liberale maatschappijvisie. Religieuze of andere geestelijke achtergronden hebben geen invloed in de zin dat - zodra anderen door een cliënt 'uitgesloten' worden, dít een reden kan zijn om hem/haar een andere weg te adviseren. Andersom zal een levensbeschouwing bij een cliënt tegen ongewenste bejegening beschermd worden.
Er wordt niet 'iemand anders' van je gemaakt; je blijft zoveel mogelijk jezelf. We leren je wel binnen de lijntjes van de maatschappij lopen. De maatschappij komt niet naar jou toe: jij moet naar de maatschappij geleid worden.