Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorgaanbieder ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst en geven aan wat de zorgvrager, en de zorgaanbieder bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Download Algemene voorwaarden