Job Lanceer: Op weg naar een eigen bestaan

  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Een ruim kennis-netwerk ter beschikking
  • Empathie door ervaringsdeskundigheid bij het overwinnen van problemen
  • Door samenwerking met GGZ psychiater ook 'wetenschappelijke' steun

Achtergrond

Omdat al meer dan 30 jaar in de praktijk jongeren met uiteenlopende achtergronden door ondernemer/schrijver/journalist/hulpverlener Cok van den Heuvel succesvol 'maatschappelijk gelanceerd' zijn, werd deze activiteit in 2010 'officieel gemaakt' met de oprichting van de stichting Job Lanceer. De oprichter heeft zelf een groot aantal maatschappelijke problemen en achterstanden aan den lijve ondervonden en na – soms lange – zoektochten geleerd die te overwinnen. De studie aan de Utrechtse SOL (lerarenopleiding, 1974 – '78) leverde psychologische en didactische kennis op. De enorme empirische kennis, gekoppeld aan een groot inlevingsvermogen, leverde in de dagelijkse praktijk een bijna 'natuurlijk' gezag op in de leefomgeving, en na stichting van het bedrijf in 1986, ook in de beroepssfeer. Thans wordt deze kennis onderbouwd door de wetenschappelijke inbreng van de GGZ psychiater.

Multifunctioneel

In de journalistiek had Van den Heuvel te maken met overheden. In het kader van veranderende wetten in de tweewielersfeer had hij een 'ombudsfunctie', die uiteindelijk tot wetgeving heeft geleid die tienduizenden liefhebbers van klassieke voertuigen 'op de weg hield'. Dat gaf ervaring in het omgaan met overheidsinstanties en regelgevers. De afgelopen dertig jaar zijn er effectief al tientallen jonge mensen opge'werkt' naar een zelfstandig bestaan of studie, zonder 'officiële' status. Een succesratio van meer dan 85 procent geeft wel aan dat deze weg begaanbaar was. Sterker: Hoogleraar Wilthage van de Universiteit Tilburg sprak in 2013 van 'Blauwdruk van de zorg van morgen' bij het openingsfeest van de bevriende en vergelijkbare Stichting Motorcycle Support in Goirle.

Drempels

Bij die belemmeringen kan gedacht worden aan ODD, CD, ASS en/of PDD-NOS. Ook aan hoogbegaafd en/of hoogopgeleid. Ook hier komt gebrek aan 'maatschappelijke hardheid' voor. Aan LVG of gedragsgestoorde cliënten werd 'rust in het hoofd' geboden, waardoor ze een grote stap voorwaarts in kwaliteit van leven konden maken. Wettelijk gezien gaat het dus zowel om AWBZ-, WMO en 'justitiële' (reclasserings-)cliënten. De 'toevoerwegen' zijn anders en ook de instanties erachter, maar qua benadering liggen de 'groepen' soms wel dicht bij elkaar. Veel cliënten hadden te maken met 'gewone' maatschappelijke achterstanden als gebroken gezinnen, drankgebruik of onmachtige ouders; met de daarbij horende problematiek. Dit is een ruim begrip; het houdt in de dagelijkse praktijk dan ook van alles in. De contacten met scholen, verblijfhuizen en instanties namen in intensiteit en kwaliteit toe, dus de huidige groei is eigenlijk bijna vanzelfsprekend. Vandaar dat we inmiddels contacten hebben met Reclassering, Iriszorg, RIBW en vele andere instanties, maar opmerkelijk genoeg vinden cliënten ook zelf hun weg naar Job Lanceer via sociale media. Dankzij het samenwerkingsverband met Praktijk Helder kan ook tweedelijns GGZ psychiatrische behandeling gegeven worden.