Waarom naar Job Lanceer?

Verschillende collega-instituten hebben reeds cliënten geplaatst die bij hen net even niet 'pasten'. Er blijven na plaatsing voor de cliënt geen 'rest-aandachtvelden' over: we pakken alles op, al of niet met andere instellingen. We hebben een TZi toelating, ABG code en UZI-registratie: we zijn dus een 'WLZ-instelling' met alle benodigde kwalificaties. Cliënten met stoornissen als ODD, CD, Asperger, ADHD, PDD NOS, ASS of combinaties daarvan (Zorgpakketten ZZP5 of 6 en ook de VG equivalenten VG5 of 6, dus de 'zwaardere' extramurale gevallen (zonder noodzaak tot 'dwang en drang', want dan moeten we passen) kunnen worden geplaatst. De eerste 'trigger' voor een cliënt om hier te willen zijn is dat hij/zij aan een betere toekomst wil werken. Er is veel contact met andere disciplines. Techniek en dagbesteding vindt plaats bij CH Classics en dat is de meerderheid van wat er gebeurt. Voor andere interesses of beroepsgroepen werken we samen met personen en instellingen die ‘iets’ kunnen leveren wat CH Classics niet levert. Job Lanceer is de regisseur in deze. BGI en BGG wordt uiteraard ook geboden. We hebben daarvoor onder andere een samenwerking met Praktijk Helder. Maar indien het in een traject van een cliënt past om elders te ‘winkelen’ doen we dat. Die zorgvrager is immers de kern waarom alles draait. Wat er ook speelt: een cliënt moet wel 'willen'; hij/zij hoeft het nog niet te kunnen. We spreken zowel 'hun' taal als die van 'de maatschappij'. Hechting is in het algemeen het eerste doel, daarna kan gewerkt worden aan het inperken van het grensoverschrijdende gedrag. Dan volgt de maximaal haalbare ontplooiing.

 

Één-loket-politiek

Indien nodig/wenselijk verzorgen we ook de financiële begeleiding, van vrijwillig bewind, via schuldsanering tot WSNP via de rechter. Dit gebeurt in samenwerking met daartoe bevoegde instellingen, maar wij regisseren dit, zodat er voor de zorgvrager één aanspreekpunt is. De cliënt heeft echt maar één aanspreekpunt en ervaart dat (na gewenning) als prettig en vertrouwd. Tegen een zorgvrager zeggen we eigenlijk in een oneliner: 'Zit je in de shit en wíl je daar echt uit komen? Kom bij ons, aanvaard dat we ons met je bemoeien en je krijgt je leven terug'. Een zorgvrager kan, als hij/zij dat niet vertrouwt en dus niet wil, probleemloos weigeren met Job Lanceer in zee te gaan. De praktijk is echter: na de aanvankelijke (goed te te begrijpen) weerstand tegen het gevoel van: 'moet ik nou alles overgeven' volgt in het algemeen een enorme opluchting: 'Eindelijk iemand waar ik op kan terug vallen, waarbij ik altijd en overal terecht kan', is wat we dan terug krijgen. Er valt een hele bak stress weg. Huidige cliënten zijn bovengemiddeld blij met deze situatie. Als een cliënt echt zelf een deel van zijn verantwoordelijkheden kan en wil dragen, wordt dat natuurlijk ingepast, want het uiteindelijke doel is nou juist dat de cliënt het weer wel zelf gaat doen, zonder in problemen te komen. Op beperkte schaal slagen we ook in het vinden van een woonsituatie (en verzorgen de woonbegeleiding). De stichting heeft een heel netwerk van deskundigen en instituut-relaties om zich heen (Kairos, RIBW, Pluryn, MEE, maar ook een advocaat (denk aan indicatieperikelen en andere juridische zaken waar zorgvragers soms mee te maken hebben). Op vragen vinden we dus altijd een antwoord. Drugs/drankproblematiek pakken we ook aan, al of niet samen met andere instellingen. Per geval wordt bepaald met wie we dat doen. Als het niet helemáál 'weg te werken' is, dan toch terug brengen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Ook hier moet de cliënt willen; wie aangeeft er écht niet vanaf te willen, kunnen we met het oog op andere cliënten niet plaatsen. Op de dagbesteding mag vanaf dag één niet gebruikt worden, hoe moeilijk dat ook is.