Het kan voorkomen dat we niet in staat zijn om een begeleidingstraject in te gaan of af te maken. Hiervoor hanteren wij uitsluitingscriteria. Deze zijn hieronder terug te vinden. Denk hierbij aan:

Cliënten met een IQ lager dan 70 (volgens  Wechsler WAIS-III).

Cliënten die in grote mate afhankelijk zijn van begeleiding in ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

Cliënten zonder wil om zijn/haar leven te verbeteren.

Cliënten met een religieuze en/of levensbeschouwelijke zendingsdrang die andere cliënten onevenredig belast.

Cliënten die medicatie (onder begeleiding) niet kunnen beheren.

Cliënten met een floride psychiatrische problematiek die een gesloten opname vereist

Cliënten die zich blijvend bezighouden met criminele activiteiten

Cliënten met een ernstige psycho-organische stoornis zoals dementie of delirium

Cliënten waarbij evidente suïcidaliteit aanwezig is

Cliënten met forse agressieproblematiek die onveilig zijn voor de groep