Stichting Job Lanceer heeft zich aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg. 023-7001210

Iedere cliënt heeft recht op onafhankelijke behandeling van klachten. Cliënten dienen niet snel klachten in dus het van belang dat een klacht serieus genomen wordt en dat de cliënt ervaart dat de klacht onafhankelijk beoordeelt wordt.

Met aansluiting bij de Klachtencommissie Gezondheidszorg voldoet Stichting Job Lanceer aan de eisen die de wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector aan ons stelt.

Het interne klachtenreglement wordt onder de aandacht gebracht bij de cliënten, formulieren worden beschikbaar gesteld.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris wordt betrokken bij de organisatie en Stichting Job Lanceer stuurt een klachtenjaarverslag naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg binnen de regio.