Alles aanpakken

Natuurlijk gaan we eerst praten. Als we in beeld hebben met wie we te maken hebben, ondernemen we stappen. Soms houdt dat in het opnieuw aanvragen van een ID kaart, het regelen van een inkomen en het organiseren van een woonruimte. Wij begleiden de cliënt bij het aanvragen van een passende indicatie. Vervolgens leveren we de benodigde zorg. Dat doen we met vast team mensen, zodat alles qua regie in één hand ligt.

Job Lanceer 'vertaalt' tussen client en functionaris

Zijn er andere partijen betrokken, zoals bewindvoering of schuldsanering, dan begeleidt Job Lanceer deze gesprekken. Ook bij contacten met Politie, Justitie en/of rechters staan we de cliënt bij. We hebben goede contacten met een kundige advocaat. Job Lanceer 'vertaalt' tussen cliënt en functionaris. Het maakt niet uit waarmee 'we' in aanraking komen: Job Lanceer gaat altijd mee met de cliënt. Kortom: de één-loket aanpak in zijn meest complete vorm.