Activiteiten

Dagactiviteiten in de sfeer van voertuigtechniek, met name tweewielers wordt geboden door CH Classics (zie ook www.chclassics.nl). Je werkt naar eigen kunnen in je eigen tempo. Als het erin zit, zoeken we naar opleidingsmogelijkheden. Dat hoeft trouwens niet perse voertuigtechniek te zijn: we kijken veel breder. Ons netwerk maakt dat we in de rol van jobcoach ook andere studies of werkambities kunnen begeleiden.

Uit de shit

Als een cliënt zover is dat hij/zij zonder steun langs reguliere kanalen de carrière verder kan opbouwen is het doel van Joblanceer behaald. Jongeren, jong-volwassenen, mensen met een licht verstandelijke beperking of gedragsgestoorde cliënten (via de WLZ) kunnen begeleiding (individueel en/of in groep) krijgen. Dit kan in de eigen ruimte aan de Bellstraat, maar als het zo uitkomt ook elders: afhankelijk van wat het best past bij de persoon.