Onlangs werd Job Lanceer gebeld door TV Gelderland. Altijd leuk om over die vloer te krijgen. Echter, de aanleiding voor het telefoontje was een op het internet gepubliceerd inspectie rapport uit november/januari 2015. Hieruit bleek dat we onze protocollen niet op orde hadden. Maar, zoals waarschijnlijk bekend, gaat bij ons ZORG vóór papierwerk. De inspectie daarentegen kijkt niet naar de kwaliteit van de verleende zorg, maar naar zaken op procesnivo. Vanaf januari 2015 wordt anders gecontroleerd dan daarvoor. Wij hebben de opmerkingen uit het rapport opgepakt en een verbeterplan gemaakt en gingen hard aan de slag. We waren al bijna klaar met de papierwinkel toen de inspectie op 9 april nogmaals langskwam met vragen en opmerkingen (opbouwende kritiek en aanbevelingen dus). Kortom, een prettig gesprek; het nieuwe rapport komt eraan. Elke zorginstelling moet voldoen aan de richtlijnen van de inspectie (Jeugdwet). Maar een zorgvrager mag van een PGB wettelijk gezien zelfs de buurvrouw inhuren, áls ze maar de geïndiceerde zorg verleent. Als die ‘buurvrouw’ van een instelling is mag het ook, maar dan moet er iemand zijn die kan verklaren dat zij ‘bekwaam’ is. Bijvoorbeeld een psychiater.
Voor alle duidelijkheid: niet de Gemeente, niet de SVB, maar de Inspectie Volksgezondheid keurt een zorginstelling. Na een rapport aan de minister kan die besluiten een zorginstelling af te keuren en de TZi toekenning in te trekken.
De rolverdeling vanaf 2015: een gemeente moet alleen kijken of iemand recht heeft op zorg (zoals vroeger BJZ of het CIZ). De SVB moet namens de Gemeente kijken of een zorgovereenkomst klopt met de indicatie en vervolgens uitbetalen. Er is heel, heel veel meer, maar dít zijn de basisprincipes.

Nog veel onduidelijk

Iedereen roept om het hardst dat 'alles op orde is'. Toch merk je wel dat menige functionaris nog zoekende is. Het is weer net als bij de oprichting van Job Lanceer. Je moet goed positie bepalen en zorgen dat iedereen goed weet wat je aan het doen bent. Voor ons dus een herhalingsoefening. Gewoon keer op keer uitleggen dat wij een oplossing zijn voor een probleem van zowel de gemeente als de zorgvrager: Wij 'rapen mensen van de straat' en maken van 'kostenposten' belasting betalende burgers. Eigenlijk een raar idee: blij zijn om belasting te betalen...